A Gyűrű-Kúráról

A 10 foglalkozás a következő témákat öleli fel:

1. A házasság célja
2. Kommunikáció
3. Konfliktuskezelés
4. Pénzkezelés
5. Szabadidő
6. Szexualitás
7. Gyermekek és szülői szerep
8. Após, anyós és más kedves rokonok
9. Szerepek
10. Spiritualitás

1. A házasság célja

Hogyan lesz a két Énből egy MI
 A foglalkozás a felek elvárásait méri fel a szerelem, az elköteleződés és a konfliktusok tekintetében. Olyan elemeket dolgoz fel, mint a házasság céljai, az intimitás megvalósításának lépcsőfokai, a kapcsolaton belüli egyéni és közös célok kitűzése és megvalósítása.


2. Kommunikáció

Ez a foglalkozás felszínre hozza, hogy a pár tagjai mennyire képesek megosztani egymással az érzelmeiket és kívánságaikat, valamint milyennek értékelik saját és egymás kommunikációs képességeit. Bemutatásra kerülnek különböző párkapcsolati kommunikációs irányzatok és meghallgatási technikák, amelyeket a résztvevők a gyakorlatok és szerepjátékok során a párok ki is próbálhatnak.


3. Konfliktuskezelés

A témakör a kapcsolatban jelentkező konfliktusokról és azok megoldási módjairól vallott nézeteket, érzelmeket és meggyőződéseket hozza felszínre. A foglalkozás során megszólításra kerül az eltérő személyiségjegyek kezelése is, valamint a résztvevők megismerkednek különböző konfliktuskezelési módszerekkel, amelyeket gyakorlatok, valamint házi feladatok során el is sajátítanak. A kommunikáció témájával együtt ez a kérdéskör a leghangsúlyosabb, hiszen a házasság minőségét semmi sem befolyásolja olyan mértékben, mint a személyközi tényezők.


4. Pénzkezelés

Ez a foglalkozás a pár figyelmét a pénzkezeléssel kapcsolatos hozzáállására és az azzal való megelégedettségének szintjére irányítja. Olyan kérdések is megvitatásra kerülnek, mint a megtakarításról vallott nézetek, a hitelekhez való viszonyulás, a pénzügyi döntések és azokhoz kapcsolódó konfliktusok kezelése.


5. Szabadidő

Ebben a részben az együtt és külön töltött szabadidő egyensúlyát vizsgáljuk, valamint segítséget adunk a pároknak, hogy a gyakorlatok során saját helyzetükre szabva átgondolhassák szabadidő tevékenységeiket,megvitatva az azokkal kapcsolatos félelmeket és esetleges konfliktusokat. Ebbe a foglalkozásba építettük be a kötődés és a rugalmasság témaköreit is, amelyek szintén fontos és mérhető dinamikai elemei a kapcsolatnak6. Szexualitás

Itt a gyengédség és a szexuális kapcsolat iránti érzések és aggodalmak kerülnek felszínre. Olyan kérdéseket dolgoz fel a foglalkozás, mint az egymás iránt tanúsított gyengédséggel való megelégedettség, a nyitottság, amellyel a felek szexualitásról beszélnek, a szexuális viselkedés iránti beállítottság, családtervezés és szexuális hűség?


7. Gyermeknevelés

A foglalkozás a gyermekekhez és a gyerekneveléshez fűződő érzelmeket és véleményeket hozza felszínre. A gyakorlatok azt mérik fel, hogy a pár mennyire van tudatában a gyermekeknek a házasságára való befolyásával, valamint egyetért-e a nevelési módszerekben, a felelősségmegosztásban, a fegyelmezésben, a gyereknevelést meghatározó értékrendben és a kívánt gyermekek számában.


8. Rokonok

A párkapcsolat nem a légüres térben születik. Mindkét fél mögött ott áll a származási családja, aki nemcsak a felnevelkedése során gyakorolt rá hatást, de a párkapcsolat sikerét is befolyásolja. Az előadás azzal foglalkozik, hogy a lehetséges konfliktusforrásokat miként alakíthatjuk a kapcsolat erőforrásaivá.


9. Szerepek

Ez a témakör a házasságban és a családban betöltendő szerepekkel kapcsolatos érzelmeket és véleményeket mutatja be. A foglalkozáson megvizsgáljuk az egyenlőségen alapuló (a felek közösen hozzák a döntéseket, a feladatokat a preferenciák és kompetenciák szerint osztják el) és a tradicionális szerepértelmezést (a döntéseket a domináns fél hozza, a feladatokat a hagyományos férfi-női szereposztás szerint végzik el). Az aktuális kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy az egyenlőségre törekvő szerepmegosztás jobb hatással van a házasságra, mint a hagyományos szereposztás.


10. Spiritualitás

A foglalkozás az értékrend, a spiritualitás és a vallásos hit megélésével kapcsolatos hozzáállás, érzelmek és aggályok megbeszélésében nyújt segítséget. A felek értékfelfogása fontos összetevő a „MI” tudat kialakulásában. Ha az értékrendjük összhangban áll, az nagy erőforrása lehet a kapcsolatnak, ha viszont különböző értékeket vallanak, az akár szét is feszítheti a kapcsolatot. A foglalkozás spirituális komponensei felekezetfelettiek és nem egy meghatározott egyházi irányultság tanításait veszik alapul

Prof. Dr. Ranschburg Jenő

(pszichológus)

„Ez a könyv okos, szakmailag hiteles – ugyanakkor elegáns stílusban megírt, érdekfeszítő munka. Minden rászorulónak – és azoknak is, akik még nem tudják, hogy rászorulnak – hathatós segítséget nyújthat abban, hogy házasságuk válságos pillanatait ’épségben’ átvészeljék, és időben induljanak el együtt – kéz a kézben – a lejtőn...fölfelé!”