Kutatási eredmények
A Gyűrű-kúra® hatékonyságának méréséhez a PREPARE/ENRICH program szolgáltatta a módszertani alapot. A Prof. Dr. David H. Olson által kidolgozott teszteljárás komoly kutatási háttérrel rendelkezik, a teszteket eddig világszerte mintegy 3.500.000 pár töltötte ki, így ez az eljárás rendelkezik globálisan a legnagyobb kutatható adatbázissal. Az eredeti 165 kérdéses itemsorból állítottunk össze egy 61 kérdésből álló rövidített kérdéssort Olson professzor személyes közreműködésével. Az így összeállított teszt alkalmas arra, hogy átfogó képet nyújtson a pár kapcsolatáról minden lényeges párkapcsolati kategóriában. A résztvevő párokkal három tesztfelvételt készítettünk:
132

1. felvétel:
A program elején, mielőtt bármilyen jellegű intervencióra sor került volna. Ennek célja a „hozott anyag”, a pár induló kapcsolati minőségének felmérése volt.

 

2. felvétel:
A tíz foglalkozás végén, a tizedik alkalom befejezéseként. Ezzel kimutathatóvá vált, hogy milyen közvetlen változások álltak be párok kapcsolatában a program hatására.

 

3. felvétel:
6 hónappal a foglalkozások után. Ezzel nyomon követhetővé vált, hogy mennyire bizonyultak tartósnak az elért változások, mennyire tudtak a foglalkozáson megszerzett tanulságok és készségek beépülni a pár mindennapi életébe.

 

A mérések eredményeit az alábbi grafikon foglalja össze:

Ahogy az ábrán is látható, a résztvevők csaknem minden mért kategóriában lépcsőzetes növekedést tapasztaltak. Továbbá kivétel nélkül minden kategóriában a fél évvel későbbi megelégedettség (zöld oszlop) jelentősen magasabb volt, mint az induló állapot (kék oszlop). A Gyűrű-kúra® tehát igazoltan alkalmas arra, hogy hosszú távú, mérhető pozitív változásokat okozzon a résztvevő párok életében! Arra is kíváncsiak voltunk, mi történik egy párkapcsolatban a Gyűrű-kúra® nélkül.

 

Az 58 párból álló kontrollcsoport kétszer töltötte ki a tesztet 6 hónap különbséggel. Fontos feltétel volt, hogy a párok közben sem Gyűrű-kúrán®, sem más kapcsolati tréningen, vagy párterápián nem vehettek részt.

Az eredmény:

A kontrollcsoport párjai ugyanebben az időszakban két területet kivéve (szabadidő és lelkiség) jelentős csökkenést tapasztaltak a kapcsolatukkal való megelégedettségükben.

 

A két csoport közötti különbségeket az alábbi ábra foglalja össze:

A Gyűrű-kúra® hatékonyságvizsgálata fontos részét képezte Mihalec Gábor PhD doktori értekezésének (A lelkigonodzás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban), amelyet a Károli Gáspár Egyetem doktori tanácsa 100%-osra értékelt “summa cum laude” minősítéssel. A program hatékonyságáról Olson professzor maga is hírt adott weboldalán, szignifikáns hatékonyságú párkapcsolati tréningnek nevezve a Gyűrű-kúrát.
Az angol nyelvű összefoglalást az alábbi linken olvashatja el:

https://www.prepare-enrich.com/pe/pdf/research/2014/hungary_pe.pdf


Mihalec Gábor doktori értekezését
teljes terjedelmében (benne a Gyűrű-kúra hatékonyságvizsgálatának részletes leírásával) megtekintheti itt:
http://corvina.kre.hu:8080/phd/Mihalec_Gabor

A Gyűrű-kúra hatékonyságát igazoló utánkövetéses vizsgálat végrahajtásában közreműködött: Mihalec Dóra és Csizmadia Róbert.

Prof. Dr. David H. Olson

“Gratulálok a nagyszerű munkához. Megtisztelő, hogy a PREPARE/ENRICH-et használták a hatékonyságvizsgálathoz. Örömmel tekintek előre a további közös munkára.”